Close sidebar

มาตรการป้องกันโควิด 19

Add Your Heading Text Here

โควิด 19 คืออะไร

ไวรัสโคโรนา หรือ ที่คนเรียกกันติดปากว่า โควิด เป็นเชื้อไวรัส ที่ถูกพบครั้งแรกในปี 1960 แต่ในข้อมูลไม่ได้ระบุถึงที่มา ที่ชัดเจน แต่ไวรัสชนิดนี้ เป็นไวรัสที่สามารถ ติดเชื้อได้ ทั้งใน สัตว์ และมนุษย์ ซึ่งในตอนนี้ได้มีการค้าพบ สายพันธุ์แล้วทั้งหมด6 สายพันธุ์ และสายพันธุ์ ที่ตอนนี้รู้จักกันทั่วโลก และกำลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลก ส่วนที่ยังไม่เคยพบมาก่อน มีสายพันธุ์ที่ 7 และ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ และตอนหลังได้มีการตั้งชื่อว่า “โควิด 19” ซึ่งก็มีการแพร่ระบาดในเมืองไทยอย่างมาก และเราก็มี วิธีป้องกัน “มาตรการป้องกันโควิด 19” มาฝากกันด้วย  

อาการเมื่อติดเชื้อไวรัสโคโคนนา

อาการของไวปปรรัสโควิด19 เราสังเกตง่ายๆด้วยตัวเอง ดังนี้

1-มีไข้ ผู้ป่วยจะมีอาการปวดหัวตัวร้อน และมีไข้ขึ้น

2-เจ็บคอ อาการเจ็บคอจะตามมาหามีไข้ขึ้น

3-ไอแห้งๆ จะมีอาการไอแห้งๆ เป็นเวลานาน

4-น้ำมูกไหล จะมีอาการน้ำมูกไหลคลอด

5-หายใจเหนื่อยหอบ จะมีอาการเหนื่อยง่ายและทำให้หายใจลำบาก

มาตรการ “ป้องกันโควิด 19” ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ต้องพบปะผู้คนเมื่อต้องออกจากบ้านหรืออยู่ในพื้นที่แออัดเพื่อป้องกันเชื้อโรคจากคนอื่นมาติดเรา
 2. ล้างมือบ่อยๆโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารก่อนสัมผัสบริเวณใบหน้าตาจมูกปากหลังเข้าห้องน้ำหลังปิดปากเมื่อไอจามโดยควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้ถูกวิธี
 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ปาก จมูก ตา หู หากยังไม่ได้ล้างมือ เพราะอาจจะทำให้เชื้อโรคโควิด19 เข้าสู่ร่างกายได้
 4. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด
 5. เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร
 6. ควรไอ จามอย่างถูกวิธี โดยใช้กระดาษทิชชู่ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อจะไอ หรือจาม แล้วทิ้งกระดาษลงถังขยะให้เรียบร้อย หรือไอจามใส่ข้อพับแขนหากไม่มีกระดาษทิชชู่
 7. ทำความสะอาดเครื่องใช้ อุปกรณ์ภายในบ้าน หรือที่ทำงาน รวมถึงจุดสัมผัสต่าง ๆ ที่มีการสัมผัสร่วมกันกับผู้อื่นบ่อยๆ
 8. ใช้แอพพลิเคชั่น หมอชนะ หรือไทยชนะ

กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ โควิด19 “มาตรการป้องกันโควิด 19”

-เด็กเล็ก แต่อาจจะไม่พบอาการรุ่นแรงเท่าผู้ใหญ่

-ผู้สูงอายุ หากมีอายุที่มาก จะมีโอกาสติดเชื้อง่ายมาก

-คนที่มีโรคประจำตัว เช่นโรคหัวใจ เบาหวาน โปรคปอดเรื้อรัง

-คนที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติ หรือต้องกินยากดภูมิต้านทาน

-คนที่มีน้ำหนักตัว เกินมาตรฐาน หรือคนที่อ้วนมากๆ

-ผู้ที่เดินทาง ไปประเทศเสี่ยงติดเชื้อ เช่นจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อิตตลี่

"มาตรการป้องกันโควิด 19”

มาตรการ “ป้องกันโควิด 19” ให้ปลอดภัยเมื่อต้องออกไปซื้อของ

1สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า

2เลือกเข้าใช้บริการ ร้านที่มีระบบ ระบายอากาศที่ดี ไม่มีคนเยอะเกินไป

3วัดไข้ และลงทะเบียนเข็คอิน เมื่อเราเข้าใช้ หรือ ใช้บริการเสร็จ

4เข้าคิว ตามที่ร้านได้กำหนดจัดเรียงไว้ให้ และเว้นระยะห่าง “มาตรการป้องกันโควิด 19”

5สวมถุงมือ พลาสติก หากทางร้านจัดไว้ให้สำหรับหยิบจับสิ่งของ และควรใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

6ล้างมือ เมื่อจับจุดสัมผัสร่วมกับผู้อื่น เช่น ลูกบิดประตู ปุ่มลิฟต์

7เลือกชำระเงินด้วยระบบ E-Payment

8ควรใช้เวลา ในการช้อปปิ้ง หรือซื้อของ ให้น้อยที่สุด

ขอบคุณแหล่งข้อมูล เว็บไซต์

กักตัวอยู่บ้าน เล่นสล็อต ป้องกันโควิด “มาตรการป้องกันโควิด 19”

"มาตรการป้องกันโควิด"

ผู้ที่รับวัคซีน 2 เข็ม ถึงจะป้aองกันการป่วยรุ่นแรง และลดโอกาสเสียชีวิต แต่ก็ยังสามารถติดได้ แนะนำให้ป้องกันดังนี้

 1. ออกจากบ้าน เมื่อจำเป็น
 2. เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตรในทุกสถานที่
 3. สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าที่หนาเพียงพอ
 4. ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ห้องน้ำ หลังจากไอ หรือจาม หรือหลังจากสัมผัสสิ่งของ ที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น
 5. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
 6. ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 60 ปีและผู้มีโรคเรื้อรัง ให้เลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็น โดยให้ออกนอกบ้าน น้อยที่สุด และใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด
 7. ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อในบริเวณพื้นผิว ที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด และไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น
 8. เลือกรับประทานอาหาร ปรุงสุก ใช้ช้อนกลางส่วนตัว และ ไม่ควรรับประทานอาหาร ร่วมกับผู้อื่นที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว
 9. งดเดินทางไปเยี่ยมญาติ หากมีความจำเป็น ควรเว้นระยะห่าง อยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเท และสวมหน้ากากตลอดเวลา
 10. หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง ควรตรวจด้วย Antigen test kit หรือไปตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่

หน่วยงานที่เกี่ยวช้อง “มาตรการป้องกันโควิด 19” 

 ศูนย์ประสานปฏิบัติการรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ฯสร้างฐานปฏิบัติการสานพลังเครือข่ายทุกฝ่ายสร้างกลไกประสานหนุนช่วยกำหนดทิศทางรวมถึงขับเคลื่อนชุมชนสร้างธรรมนูญชุมชนร่วมสู้ภัยโควิด19 อย่างยั่งยืน

   นพ.ปรีดาแต้อารักษ์รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และหัวหน้าศูนย์ประสานปฏิบัติการรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด19 (ศรค.) ให้สัมภาษณ์ผ่านคลื่นความคิด FM 96.5 เกี่ยวกับสถานการณ์ว่า มีทั้งในส่วนที่ดีใจและกังวลใจ โดยเฉพาะเรื่องการผ่อนคลายมาตรการด้านเศรษฐกิจและสังคมทำให้เห็นสัญญาณการ์ดตกของประชาชน ซึ่ง นพ.ปรีดา ห่วงว่าหากเรายังไม่ตระหนักและกลับมาระมัดระวังให้ดีอาจเกิดการแพร่ระบาดระลอก 2 ได้ จึงเรียกร้องให้ประชาชนดูแลสุขภาพ ป้องกัน และรักษาระยะห่างทางสังคมต่อไป  

   สถานการณ์การระบาดในภาพรวมดีขึ้นเรื่อยๆจากมาตรการภาครัฐการออกกฎระเบียบต่างๆเช่นการประกาศเคอร์ฟิวกึ่ง Lockdown การร่วมมือที่ยอดเยี่ยมของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นความเข้มแข็งของบุคลากรทางการแพทย์การปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันของประชาชนสถานการณ์ณเวลานี้จึงถือว่าน่าจะไว้ใจได้นพ.ปรีดากล่าว  

   นพ.ปรีดา ยังกล่าวในฐานะหัวหน้าศูนย์ประสานปฏิบัติการรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด19 (ศรค.) ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นเดือนเมษายนว่า แม้ทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง แต่ทางคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เห็นว่า สช. ควรมีบทบาทประสานงานเพื่อให้กลไกและมาตรการต่างๆ มีความคล่องตัวขึ้น ศรค. จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการประสานงานองค์กรภาคี 12 องค์กร ซึ่งล่าสุดมีพันธมิตรร่วมเป็น 26 องค์กร ทั้งในสายสุขภาพ เช่น กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เครือข่ายหมออนามัย สายงานชุมชนอย่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) (พอช.) เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน สายสื่อมวลชนอย่างไทยพีบีเอส หน่วยงานจากกระทรวงมหาดไทย เครือข่ายสงฆ์ และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันสนับสนุนและกำหนดทิศทางลงไปยังหน่วยต่างๆ ที่แต่ละฝ่ายรับผิดชอบอย่างสอดประสานกัน “มาตรการป้องกันโควิด 19”

เว็บพนันออนไลน์ ที่ดีที่สุด ต้อง mc168
สล็อต เว็บตรง เว็บเล่นสล็อต ที่มาแรงที่สุด